Entradas del foro

trong kim
20 oct 2022
In Foro educativo
Tổ hợp Sun Riverpolis Đà Nẵng Đà Nẵng công nhận kết quả trúng đấu giá của hàng loạt khu đất. Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Lê quang quẻ Nam vừa ký những quyết định công nhận kết quả đấu giá thuê đất với 3 khu đất lớn trên địa bàn quận Hòa Vang, trong ấy sở hữu hai khu đất sở hữu mục đích sử dụng đất phát triển thương nghiệp, nhà sản xuất. Cả 3 khu đất trên được TP.Đà Nẵng cho thuê đất theo hình thức trả tiền, thời hạn dùng đất 50 năm. Cụ thể, TP.Đà Nẵng công nhận kết quả trúng đấu giá quyền dùng đất đối với khu đất quy hoạch mang mục đích làm cho siêu thị tại phường Hòa Phước, quận Hòa Vang. Theo ấy, công ty TNHH đầu cơ xuất nhập khẩu Nguyên Minh đã trúng đấu giá là 2.717.464 đồng/m2/năm (giá khởi điểm 141.464 đồng/m2/năm). Khu đất nằm ven Anh em lộ 1A, phường Hòa Phước, với diện tích 233 m2. Xem thêm: khu đầm sen nam hòa xuân. Khu đất thứ hai TP.Đà Nẵng công nhận kết quả trúng đấu